Stretnutie s remeslom 11/22

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


DRÔTENÁ MISKA S KERAMICKÝM DNOM

Kurz výroby drôtenej misky 

9. 11. 2022 (Streda) | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


VIANOČNÉ OZDOBY

Kurz výroby slamených ozdôb 

23. 11. 2022 (Streda) | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


ADVENTNÝ VENIEC

Kurz výroby adventných vencov

30. 11. 2022 (Streda) | Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Cena jedného kurzu: 5 € | 2,5 h

Maximálny počet účastníkov: 3 | 5

Harmonogram kurzov: 8.30 – 11.00 h | 12.00 – 14.30 h | 14.30 – 17.00 h | 17.00 – 19.30 h 

Lektori: A. Stollmann, B. Schmidtová

Prihlasovanie: sosbb@sosbb.sk, 0940 98 26 78Propagácia