Stretnutie s remeslom 01/22

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


KURZY: TECHNIKA VITRÁŽE, PLSTENIE VLNY, TKANIE NA RÁME

V januári sa v Dielni ľudových remesiel uskutočnili rôzne kurzy.

Prvým bol Kurz techniky vitráže, na ktorom si účastníci vyrobili novoročnú hviezdu zo skla a cínu. Kurzu sa zúčastnilo 14 dospelých. Pre veľký záujem sme zorganizovali ďalšie stretnutie s vitrážou, počas ktorého si účastníci vytvorili trojrozmernú priestorovú ozdobu zo skla a cínu. Na tento kurz bola pozvaná aj lektorka Michaela Tettingerová. Zúčastnilo sa 7 účastníkov.

Aby sme v dielničke nemali len tému vitráž, zorganizovali sme medzi tieto dva kurzy jeden sobotný Kurz plstenia vlny. Účastníci si mali možnosť vyskúšať ako sa v minulosti tradične plstilo namokro a nasucho. Vyrobili si obliečku na vankúš a rôzne drobné ozdoby z ovčej vlny a zároveň pri tvorení psychicky zrelaxovali. Plstiť si prišli 4 účastníci.

Záver mesiaca bol venovaný Kurzu tkania na ráme. Každý si mal možnosť vytvoriť svoj vlastný tkaný podsedák, ktorý bude oveľa lepšie hriať ako kúpený. 
Z tohto kurzu odchádzalo 11 spokojných účastníkov.


Fotogaléria:


Propagácia: