TANCUJEME
S LINDOU LUPTÁKOVOU

#TancujemesLindouLuptákovou


KURZ ĽUDOVÉHO TANCA

každý pondelok od 17. 30 do 19.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Kurz ľudového tanca ponúka 11 lekcií, na ktorých sa účastníci naučia tancovať ľudovétance z vybraných regiónov Slovenska.

účastnícky poplatok: 70 € | 10 lekcií | 1. úvodná lekcia: zdarma

Bližšie informácie a prihlasovnie: sosbb@sosbb.sk 


Linda Luptáková svoje skúsenosti získala štúdiom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, pôsobením v Umeleckom súbore Lúčnica a vyučovaním tradičných tancov po celom Slovensku v rámci tanečných domov a významných podujatí určených práve začiatočníkom. Bola a je súčasťou mnohých úspešných projektov: GÁDŽO EXPRES, CHÝR LETEL KRAJOM, TANEC MEDZI ČREPINAMI, HUSĽOVAČKA a ďalšie.