Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Kurz výroby sviečok

odlievanie sviečok
z včelieho vosku
11. október 2023


KURZ

OZÝVAJ SA HLASE...

Krajská súťaž hudobného folklóru dospelých
v Kultúrnom dome v Čiernom Balogu
22. október 2023 o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

TANEČNÝ DOM

STARODÁVNA POLKA Z HORNÝCH PRŠIAN
Sála na Hornej
14.10.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

Kurz o bylinkách

výroba mastičky
z nechtíka lekárskeho
4. október 2023


KURZ

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Krajské kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
24.9.2023 o 14.00 h / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Kurz keramiky 23/1

zhotovte si šálku s ťažítkom na čaj
s kombináciami farieb podľa vášho výberu
13. 9./20. 9./27.9. 2023


STRETNUTIE S REMESLOM

HAŇĎĽOVAČKA

Program venovaný čiarnobalockej
hudobno-spevnej tradícii
10. september 2023 o 14.30 h


KONCERT

MAJSTRI A DETI

REMESELNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

7. - 9. september 2023


TVORIVÉ DIELNE

VALASKÝ REDIG 2023

DEŇ PASTIERSKEJ KULTÚRY NA ZBOJSKEJ

2. september 2023


FESTIVAL

ČO JE AJ TÁ HROCHOŤ 2023

Tradičné podujatie pre milovníkov folklóru
v obci Hrochoť
29. 8. 2023 od 15.30 h


KULTÚRNE PODUJATIE

NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH 2023

16. ročník folklórneho stretnutia
v Badíne
29. 7. 2023 od 15.00 h


FOLKLÓRNE STRETNUTIE

BANDA

Koncert World Music kapely
pevácky dom, Tanečný dom a zábava
11. 8. 2023 o 19.00h


KONCERT NA NÁDVORÍ

TANEČNÝ DOM

TANCE RUSÍNOV
Kultúrny dom Telgárt
22.7.2023 od 21.30 h


TANEČNÝ DOM

OZVENY STAROSLOVIENČINY 2023

FESTIVAL VIACHLASNÉHO
CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU
21. – 23. 7. 2023


FESTIVAL

57. Horehronské dni spevu a tanca

folklórny festival v Heľpe
57. ročník
23. – 25. jún 2023


FESTIVAL