Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

KERAMICKÝ KVET '24

kurz zameraný na výrobu
keramických zápichov do záhonu
10./24. apríl 2024


KURZ

AKO NA TO

vzdelávacie aktivity pre pedagógov, choreografov a tanečníkov ľudového tanca
20.4.2024 od 9.00 h


VZDELÁVANIE

PIESEŇ O ROZTANCOVADLE

tanečná rozprávka o magickej bytosti,
ktorá vyvoláva u ľudí chuť tancovať
20. apríl 2024 o 18.00 h


KONCERT

KERAMICKÉ ŠÁLKY A TANIER '24

kurz zameraný na výrobu
keramických šálok a taniera
6./20. apríl 2024


KURZ

Tvorivá dielnička

maľované drevené srdiečka,
kľúčenka upletená z kože
apríl 2024


TVORIVÁ DIELNIČKA

BATIKOVANÉ VAJÍČKA '24

batikované vajíčka
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
27. marec 2024


KURZ

MAĽOVANIE VLNOU '24

kurz zameraný na osvojenie si techniky
lepenia vlny na plátno
6. 3./13. 3. 2024


KURZ

VEĽKONOČNÝ POZDRAV '24

kurz zameraný na vyhotovenie veľkonočného pozdravu technikou lynorit
20. marec 2024


KURZ

DRÔTOVANÉ VAJÍČKA '24

ozdobte si veľkonočné vajíčka
kurz zdobenia drôtom
9. 3. 2024


KURZ

PONICKÁ FUJARKA 2024

region. kolo hudobného folklóru detí celoštátnej
súťaže Vidiečanova Habovka pre okres BB
17. marec 2024 o 14.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ

KERAMICKÁ MISA '24

zhotovte si keramickú misu
v kombinácii farieb podľa vlastného výberu
7.2./28.2. 2024


KURZ

UŽ SA FAŠIANG KRÁTI... 2024

Obec Čierny Balog a Stredoslov. osvetové stredisko
vás pozývajú na 27. ročník fašiangového festivalu
9. – 13. 02. 2024


TRADÍCIE

FAŠIANGY V MESTE 2024

Tradičné ukončenie fašiangového obdobia
Pochovávanie basy / Veselo na Fašiangy
13. februára 2024 od 16.30 h


TRADÍCIE

KERAMICKÝ RELIÉF '24

kurz zameraný
na osvojenie si techniky nanášania engobami
14. 2. 2024


KURZ

PRÁZDNINOVÉ PATLANINKY 2024

Tvorivé dielne pre deti od 10 rokov.
20. – 22. február 2024
8.00 – 15.30 h


KURZY DĽR