Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

Pasovačka 2022

Súťaž choreografií folklórnych súborov Banskobystrického kraja
2. október 2022 /VÝSLEDKY SÚŤAŽE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Tvorivá dielnička 09/22

Zápästková technika pre deti
v dielni ľudových remesiel
20. / 29. september 2022


TVORIVÁ DIELNIČKA

Peter Pohančaník

Debatenie so zaujímavými
hosťami nielen o folklóre
14. september 2022 o 19.00 h


FOLKTOLK

ROMÁNO ČARDÁŠI TE ROMAŇI GIĽI

Tanečný a spevácky dom spojený so zábavou.
Naučíte sa rómske piesne a rómsky čardáš z Telgártu.
9. september 2022 o 19.00 h


TANEČNÝ A SPEVÁCKY DOM

MAJSTRI A DETI

REMESELNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI

8. - 10. 9. 2022


TVORIVÉ DIELNE

Valaský redig 2022

DEŇ PASTIERSKEJ KULTÚRY NA ZBOJSKEJ

3. 9. 2022


FESTIVAL

Stretnutie s remeslom 09/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša septembrový program
SEPTEMBER 2022


STRETNUTIE S REMESLOM

Šikovníček 2022

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
1. – 5. 8. 2022


LETNÝ TÁBOR

Ozveny staroslovienčiny 2022

FESTIVAL VIACHLASNÉHO
CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU
22. – 24. 7. 2022


FESTIVAL

Deň s tradíciou 2022

KONCERT FOLKLÓRNYCH SÚBOROV,
SPEVÁCKY DOM, TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA
15. 7. 2022 od 19.00h


KONCERT A ZÁBAVA NA NÁDVORÍ

56. Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 56. ročník.
24. – 26. jún 2022


FESTIVAL

33. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v interpretácii ľudových piesní detí
28. mája 2022 o 17.00 h


PREHLIADKA / VÝSLEDKY

Muzička NA NÁDVORÍ

KAPELA MUZIČKA, ŽENY Z MUZIČKY,
SPEVÁCKY DOM, TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA
27. 5. 2022 o 18.30h


KONCERT NA NÁDVORÍ

Stretnutie s remeslom 05/22

Dielňa ľudových remesiel
vám prináša májový program
MÁJ 2022


PROGRAM DĽR

Michaela Hubert

Debatenie so zaujímavými
hosťami nielen o folklóre.
27. apríl 2022 o 18.00 h


FOLKTOLK