Tradičná kultúra

Uchovávanie tradičnej kultúry a kultúrneho dedičstva je pre nás prioritou. V spolupráci s odborníkmi v oblasti tradičnej kultúry organizujeme aktivity, metodickú pomoc, tvorivé dielne, semináre a súťažné prehliadky.

O výnimočnosti a jedinečnosti ľudovej kultúry regiónov Horehronia, Pohronia a Podpoľania niet pochýb v kontexte Slovenska i celého sveta. Od tejto skutočnosti sa odvíja naša rôznorodá činnosť spätá s uchovávaním nehmotného kultúrneho dedičstva. Vyhľadávame, dokumentujeme, archivujeme, spracovávame a prezentujeme prejavy tradičnej kultúry. Pomáhame napredovať činnosti a tvorbe amatérskych folklórnych subjektov.

Organizujeme súťaže a festivaly, pripravujeme inšpiratívne programy a koncerty, oživujeme tradičné remeslá. Realizujeme tvorivé a remeselné dielne, workshopy a odborné prednášky, vzdelávame choreografov, tanečných, hudobných a hlasových pedagógov, vedúcich folklórnych kolektívov. Vedomosti a zručnosti z oblasti tradičnej tanečnej, hudobno-spevnej, výtvarnej a duchovnej kultúry, tiež ľudového umeleckého majstrovstva odovzdávame širokej laickej i odbornej verejnosti.

Tvorbu umelcov z regiónov nášho kraja, celého Slovenska i zahraničia prinášame na veľkých festivaloch – HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA, OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU, BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, súťažiach – NOSITELIA TRADÍCIÍ, PASOVAČKA a ďalších rôznorodých podujatiach.

OZVENY STAROSLOVIENČINY 2023

FESTIVAL VIACHLASNÉHO
CHRÁMOVÉHO A ĽUDOVÉHO SPEVU
21. – 23. 7. 2023


FESTIVAL

57. Horehronské dni spevu a tanca

folklórny festival v Heľpe
57. ročník
23. – 25. jún 2023


FESTIVAL

Ján Ambróz

Debatenie so zaujímavými
hosťami nielen o folklóre
9. jún 2023 o 17.00 h


FOLKTOLK

TANEČNÝ DOM

KRUCENÁ A POĽKA Z RASLAVÍC
Robotnícky dom
9.6.2023 od 20.30 h


TANEČNÝ DOM

34. Hronsecká lipová ratolesť

Krajská súťažná prehliadka
v interpretácii ľudových piesní detí
27. máj 2023 o 17.00 h


PREHLIADKA

OZÝVAJ SA HLASE...

Regionálna súťaž hudobného folklóru dospelých
28. máj 2023 o 14.00 hod. NA NÁDVORÍ, Banská Bystrica


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Stretnutie s remeslom 06/23

smaltovaný šperk

7. jún 2023


STRETNUTIE S REMESLOM

Kurz keramiky 01/23

zhotovte si súpravu šálok s podšálkami
s kombináciami farieb podľa vášho výberu
13. máj 2023


STRETNUTIE S REMESLOM

Šikovníček 2023

Letný umelecký tábor plný tvorivých aktivít a workshopov pre deti od 8 do 15 rokov
24. –28. 7. 2023


LETNÝ TÁBOR

HOREHRONSKÁ VALAŠKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Brezno
14. máj 2023 o 14.00 h Telgárt


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

TANCUJEME
S LINDOU LUPTÁKOVOU

KURZ ĽUDOVÉHO TANCA
pondelky: 17.30-19. 00 h


KURZ

Tvorivá dielnička 05/23

tkanie na doštičke,
hlinené srdiečka
máj 2023


TVORIVÁ DIELNIČKA

PONICKÁ FUJARKA 2023

Regionálne kolo súťažnej prehliadky
hudobného folklóru detí pre okres Banská Bystrica
30. apríl 2023 o 13.30 h Ponická Lehôtka


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

ĽUDOVÁ HUDBA STANA BALÁŽA

ĽH STANA BALÁŽA A KRASOTKY
SPEVÁCKY DOM, TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA
9. 6. 2023 o 18.30h


KONCERT NA NÁDVORÍ

NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

Regionálne kolo postupovej súťaže
a prehliadky folklórnych skupín.
23.4.2023 / VÝSLEDKY


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA