KOLEDU VÁM NESIEME

#KoleduVamNesieme


Hudobno-poetické pásmo s vianočnou tematikou prinášajúce známe i menej známe koledy interpretované v jedinečnom aranžmáne.

22. december 2023 o 18.00 h | NA NÁDVORÍ, Dolná 35, Banská Bystrica 

Vstupné: 7 € / 5 € (dôchodcovia, študenti)

 Predpredaj vstupeniek: Umelecká kaviareň U BOTHÁRA (Dolná 35, Banská Bystrica)


Predpredaj vstupeniek: Umelecká kaviareň Slovom a spevom sprevádzajú herci Divadla Jozefa Gregor Tajovského vo Zvolene: manželia Dominika a Daniel Výrostekovci

Akordeón: František Kubiš

Husle: Pavel Martinka


VIANOCE - kresťanské sviatky na počesť narodenia Krista, pôvodne sviatky zimného slnovratu. 25. december oslavovaný ako deň znovuzrodenia Slnka ustanovila vo 4. storočí kresťanská cirkev za deň narodenia Krista. Podľa starorímskeho vzoru sa začínajú v predvečer sviatku, na vigíliu a trvajú od 24. do 27. decembra (Štedrý deň, Božie narodenie, Štefan, Ján Evanjelista), vianočný cyklus v cirkevnom kalendári však trvá od 24. decembra do 6. januára. V tradičnej kultúre Slovenska vianočné a novoročné obyčaje splynuli. Ich staršia vrstva – magické úkony a zákazy boli zamerané na zabezpečenie prosperity, pozitívne ovplyvnenie prírody, zdravia, života, na veštby a pranostiky, predpovede úrody, vydaja, narodenia, úmrtia. Takýto významový základ mali obchôdzky s maskami, tancami, koledami, vinšami. Prostriedkami na dosiahnutie cieľov bolo aj šibanie, umývanie sa v tečúcej vode, dodržiavanie pôstu a mnohých zákazov. Dôležitú úlohu zohrávala zeleň, najmä vianočný stromček, okolo ktorého sa postupne rozvinul rituál obdarovania. Z kresťanských legiend vychádzajú vianočné hry. Postupným vývojom agrárno-prosperitné úkony v druhej polovici 20. storočia stratili svoj význam. Udržujú sa javy, ktoré potvrdzujú rodinnú súdržnosť, drobné zábavné prejavy veštenia, vinšovanie, koledy, miestami vianočné hry.

   

FOTOGALÉRIA