VEĽKONOČNÝ POZDRAV '24

#VelkonocnyPozdrav

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


KURZ

VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Termín konania kurzu:

20.3. 2024

Miesto konania:

Dielňa ľudových remesiel

Dolná 35, Banská Bystrica

Časový harmonogram:

/14.30 h - 17.00 h, /17.00 - 19.30 h

Lektori

Daniela Pápežová | Anrej Stollmann

Cena kurzu:

10 €/7 € (dôchodcovia)


 

Kurz zameraný na vyhotovenie veľkonočného pozdravu technikou linoryt. Linoryt alebo linoleoryt je grafická technika spočívajúca vo vyrytí (t.j. použije sa rydlo) negatívneho obrazu do linolea , alebo názov obrazu vytvoreného touto technikou.