Vizuálne umenie

Vizuálne umenie je tá časť umeleckého spektra, ktorú vnímame zrakom. Pomáhame amatérskym výtvarníkom, fotografom, filmárom, grafikom a dizajnérom vstúpiť do sveta farieb, línií, tvarov, priestoru a svetla...

Jarný salón 2021

Regionálne kolo 58. ročníka súťaže a výstavy neprofesionálnej výtv. tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM
Prihlasovanie: 1.2. – 31.3. / Výstava: 6.4. – 22.4.


VYHODNOTENIE

Cestujem – fotografujem
ROZPRÁVANIE OBRAZOM

Rozhovor s Jarom Uhelom

Na tému: Pred novým ročníkom súťaže
Výtvarné spektrum


ROZHOVOR

Fotografujeme módu

✴︎ Obsah pre dospelých. Článok obsahuje obrázky obsahujúce nezakrytú pokožku a nahotu.


ROZPRÁVANIE OBRAZOM

Neformálny portrét

Neformálny znamená, že nelipne
na zvyčajnej forme...


ROZPRÁVANIE OBRAZOM

Farebne alebo čiernobielo

Kedy využiť farbu a kedy sa uspokojiť s čiernobielou (monochromatickou) fotografiou


ROZPRÁVANIE OBRAZOM

Mária „Ria“ Zajacová

Predstavujeme tvorbu fotografov nášho kraja.

Tep ulice

Rozprávanie obrazom

Podobenka a portrét

Rozprávanie obrazom

CINEAMA 2021

29. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby


PRIHLASOVANIE

Dokument a reportáž

Rozprávanie obrazom

Fotografické žánre

Rozprávanie obrazom

Predstavujeme ocenených

Marcel Mižúr
Čestné uznanie v celoštátnom kole AMFO 2020.
Kategória Cykly a seriály
Skupina autorov nad 21 rokov.