Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom 2023

#UmenieASuvislosti


5. december 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


7. november 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

3. október 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

21. marec 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

28. február 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica 

10.január 2023 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


 

Tvorivé stretnutia s pedagógom a výtvarníkom v jednej osobe

Pripravujeme sa na nový ročník súťaže neprofesionálnych výtvarníkov Výtvarné spektrum 2023.
Stretnutie je určené všetkým výtvarníkom, ktorí chcu ďalej napredovať a vzdelávať sa.

Vstupné: 2€ 


Propagácia 2023


Fotogaléria 2023


Fotogaléria 2022