ZAJEŽOVSKÉ FAŠIANGY

#MartinDubovsky


ZAJEŽOVSKÉ FAŠIANGY

Martin Dubovský a jeho pohľad na ZAJEŽOVSKÉ FAŠIANGY

V Ý S T A V A    F O T O G R A F I Í

24. 1. – 31. 3. 2024

NA NÁDVORÍ, Dolná 35, Banská Bystrica


VERNISÁŽ

24. 1. 2024 | 17.00 h | Kaviareň a galéria U BOTHÁRA,  Dolná 35, Banská Bystrica



Propagácia