ART KLUB 9+

#ArtKlub9+


art klub 9+

Združenie neprofesionálnych výtvarníkov – výstava


1. 8. – 23. 8. 2023 | Umelecká kaviareň U BOTHÁRA

Vernisáž: 3. 8. 2023 o 18.00 h | , Dolná 35, Banská Bystrica


Skupina deviatich neprofesionálnych výtvarníkov, ktorí si až v seniorskom veku začali uskutočňovať svoje sny o vlastnej výtvarnej tvorbe. Po absolvovaní Univerzity tretieho veku UMB v Banskej Bys-trici v odbore kresba - maľba mali záujem pokračovať ďalej. Postupne prenikali hlbšie do postupov a procesov výtvarného umenia, overovali si možnosti klasických aj moderných výtvarných techník. Získané vedomosti a zručnosti im poskytli nielen základy, ale podnietili aj nadšenie pre vlastnú tvorbu.

Na jeseň roku 2018 založili klub pod názvom Art klub 9+ a spoločne pokračujú v činnosti. Stretávajú sa vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici a pod vedením akademickej maliarky pani Zdenky Peerovej ďalej rozvíjajú svoj výtvarný prejav, tvorivé schopnosti a kreativitu.

Vzácne a dôležité sú úprimné priateľské a prajné vzťahy, ktoré ich po celý čas sprevádzajú. Tieto si upevňujú aj spoločnou účasťou na hodnotných umeleckých podujatiach, či návštevou zaujímavých kultúrno-historických pamiatok nášho regiónu. Sú obohatením ich výtvarného obzoru ako aj inšpiráciou v ich tvorbe, ktorú prezentujú na spoločných aj individuálnych výstavách.


Na výstave sa vám predstaví Združenie neprofesionálnych výtvarníkov v nasledovnej zostave: 

  • Čunderlík L. 
  • Čupková V. 
  • Chrenková D. 
  • Dinaj Ľ. 
  • Kaliská M. 
  • Lengyelová H.
  • Meleková M. 
  • Schwarzová S. 
  • Ščepková M. 

Propagácia

Vernisáž 3.8.2023, 18.00 h

Kaviareň U Bothára

Foto: Robo Ragan