NEBÝVAM, ALE ŽIJEM

#NebyvamAleZijem


Nebývam, ale žijem

Autentické fotografie ľudí bez domova

Lektori

Alan Hyža

Gabriela Teplická


7. 12. 2023 – 14. 1. 2024  | NA NÁDVORÍ, Dolná 35, Banská Bystrica  


Nebývať, neznamená nežiť. Aký je skutočný život ľudí bez domova? Je naplnený láskou, slobodou, alebo je to len každodenný boj o holú existenciu?

Po tri roky mapujeme s fotoaparátom život v znevýhodnených skupinách. Snažíme sa o ľudský prístup a zároveň dať príležitosť - návod ako nežiť v izolácii. Fotoaparát je výborným prostredníkom. Sprostredkováva skutočný život a fikciu (štylizáciu) zobrazovania. 

Cieľom fotografického projektu bolo cez kultúrne aktivity dať znevýhodneným (ľuďom bez domova) príležitosť zaznamenať ich skutočný a reálny život na ulici. Vizualizáciou sprostredkovať túžby s dôrazom na dôstojný život. Kultúrne aktivity pomáhajú predchádzať predsudkom a stereotypom. Zároveň napomáhajú posilňovať vzťahy medzi znevýhodnenými skupinami a majoritou. 

Cieľom projektu bolo dať príležitosť bezdomovcom odfotiť svet vôkol za pomoci asistenta a spolupracujúcej organizácie Depaul. Zároveň nám, majoritným nahliadnúť do intimity sveta, ktorý je nám dôverne známy, ale stále obostretý množstvom predsudkov. Pre projekt sme získali výborných dokumentátrnych fotografov. Alan Hyža, Gabriela Teplická, obidvaja majú dlhoročné skúsenosti s tvorbou sociálnych dokumentov.  Projekt bol rozvrhnutý na niekoľko etáp, pracovalo sa formou zberu dát v Bratislave, kde Depaul Slovensko ponúka rôzne služby pre ľudí na ulici.

Projekt bol financovaný z dotačného systému Ministerstva kultúry SR, v programe Kultúra znevýhodnených skupín. Ďalej sa na realizácii podieľali: Depaul a Fotovideoshop.

Galéria


Propagácia