Výtvarníctvo

Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom 21

Stretnutie s neprofesionálnymi výtvarníkmi
26. október 2021 o 17.00 h


SEMINÁR

Výtvarné spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtv. tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM


KRAJSKÉ KOLO – VYHODNOTENIE

Jarný salón 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtv. tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM


VYHODNOTENIE

Rozhovor s Jarom Uhelom

Na tému: Pred novým ročníkom súťaže
Výtvarné spektrum


ROZHOVOR

Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj…

Krajská tvorivá dielňa

3 dni workshopov pre fotografov, filmárov a výtvarníkov na Teplom Vrchu.

Výtvarné spektrum
celoštátne kolo

11. – 12. 9. 2020 v Dubnici nad Váhom

Výtvarné spektrum

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Jarný salón

Regionálne kolo Výtvarného spektra . Súťažný salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Banská Bystrica-Brezno.