Výtvarníctvo

Výtvarné spektrum

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

21. Júl 2020

Jarný salón

Súťažný salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby regionu Banská Bystrica-Brezno

18. Február 2020

Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj nasmerovať sa na svojej ceste za vlastnou umeleckou praxou.

21. Január 2020