Výtvarníctvo

Jarný salón
Výtvarné spektrum

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


PRIHLASOVANIE

Umenie a súvislosti
s Jarom Uhelom

Stretnutia pedagóga a výtvarníka s neprofesionálnymi výtvarníkmi, kde si každý môže odkonzultovať svoje výtvarné práce, ale aj…

Krajská tvorivá dielňa

3 dni workshopov pre fotografov, filmárov a výtvarníkov na Teplom Vrchu.

Výtvarné spektrum
celoštátne kolo

11. – 12. 9. 2020 v Dubnici nad Váhom

Výtvarné spektrum

Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Jarný salón

Regionálne kolo Výtvarného spektra . Súťažný salón neprofesionálnej výtvarnej tvorby regiónu Banská Bystrica-Brezno.