VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2024

#VytvarneSpektrum


5. – 28. 6. 2024 | V PODKROVÍ, DOLNÁ 35, Banská Bystrica

Výstava finalistov krajského kola neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Zasadnutie odbornej poroty: 10.5. 2024 | Vernisáž: 5. 6. 2024 o 17.00 h


V tomto roku sa koná v poradí už 61. ročník celoštátnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby s názvom VÝTVARNÉ SPEKTRUM. Ide o jedinečné podujatie, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca. 


 Vyhodnotenie

Porota zasadla 10.5. v zložení: Jaroslav Uhel, Miroslav Nohejl, Marián Krnáč. Hodnotila spolu 96 diel od 51 autorov. Celkovo bude vystavených 47 diel od 35 autorov, pričom porota udelila 10 ocenení a 11 čestných uznaní. Z krajského kola do celoštátneho kola postupuje teda 21 autorov s celkovo 31 dielami.


Fotogaléria z vernisáže


Vyhlasovateľ a odborný garant


Propozície