Sárova Bystrica

Súťaž mladých moderátorov

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici.

Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov, mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes.

V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. 

 

Krajské postupové kolá

 • Banskobystrický kraj:  22. októbra 2020
  Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
  Mgr. art. Maroš Krajčovič  |  krajcovic@sosbb.sk   |  +421 940 982 677
 • Košický kraj: 5. novembra 2020
  Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach
  Mgr. Lucia Vetrecinová  |  lucia.spakova@zosmi.sk  |  +421 918 908 310
 • Nitriansky kraj: 15. októbra 2020
  Krajské osvetové stredisko v Nitre
  Mgr. Aneta Sedlačková  |  aneta.sedlackova@kosnr.sk  |  +421 911 540 017
 • Prešovský kraj: 20. októbra 2020
  Divadlo Jonáša Záborského - útvar osvetovej činnosti Prešov
  D. Rusnáková  |  rusnakova.osveta@djz.sk  |  051/773 41 87
 • Trenčiansky kraj: 21. októbra 2020
  Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici
  Ľudmila Bašová  |  luba.basova@pospb.sk  |  +421 917 787 062
 • Žilinský kraj:  22. októbra 2020
  Krajské kultúrne stredisko v Žiline
  Mgr. Petra Rovderová  |  provderova@vuczilina.sk  |  +421 915 787 299
 • Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici. Nie je možné sa prihlásiť do viacerých krajských kôl súčasne!

Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále 26. a 27. novembra 2020 v sále V podkroví, SOS, Dolná 35, Banská
Bystrica