Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž SÁROVA BYSTRICA patrí k najstarším a k najpopulárnejším podujatiam Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Od svojich začiatkov mala celoslovenskú pôsobnosť a jej zámery a ciele sú v podstate od jej prvého ročníka totožné. Pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Čítať ďalej...