Sárova Bystrica 2022

#SarovaBystrica


24. – 25. november 2022 | Banská Bystrica

Celoštátne kolo súťaže mladých moderátorov a redaktorov Banskobystrického kraja

24. 11. 2022 o 17.30 h – inštruktážny predsúťažný seminár

25. 11. 2022 o 10.00 h – súťaž


L I V E S T R E A M

   


Sárova Bystrica 2022: Vyhodnotenie celoštátneho finále


I. veková kategória 15 – 18 rokov

II. veková kategória 19 – 25 rokov

Špeciálne ceny

1. miesto
MATÚŠ MÁCA
Gymnázium, Kysucké Nové Mesto
1. miesto
JULIÁNA LUBUŠKÁ
Bilingválne gymnázium Tomáša Ružičku, Žilina
Špeciálna cena za snahu a potenciál rozvoja
ADELA BOŠKOVÁ
Gymnázium, Považská Bystrica
2. miesto
MAGDALÉNA ROŠŤÁK
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
2. miesto
TIMEA VRTÍKOVÁ
STU FIIT Bratislava
Špeciálna cena za snahu a potenciál rozvoja
THEA OPÁLKOVÁ
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša, Banská Bystrica
3. miesto
EVELYN FAZEKAŠOVÁ
Gymnázium Golianova, Nitra
   

Porotcovia:

Braňo Závodský (Rádio Express) – Predseda poroty

Oli Džupinková (Rádio Express)

Martina Kašiarová (TV Markíza)

Mariana Kovačechová (RTVS | Rádio Regina - Stred)

Radoslav Zemančík (RTVS | Rádio Regina - Stred)


FOTOGALÉRIA

Autor fotografií: Robo Ragan


HISTÓRIA SÚŤAŽE

História Sárovej Bystrice sa začala písať v roku 1984. Za pôvodným nápadom stáli vtedajší kultúrno-osvetový pracovník Eduard Dvorský a riaditeľ Okresného osvetového strediska v Banskej Bystrici Ján Husárik. Obaja hľadali kvalitných spolupracovníkov k tomuto projektu. Obrátili sa na svojich známych, odborníkov na slovo vzatých z Československej televízie a Československého rozhlasu v Banskej Bystrici. Súťaž, vtedy ešte konferencierov a hlásateľov mala zámer pozdvihnúť kultúru v interpretácii hlásateľských, konferencierskych a moderátorských textov, prehlbovať techniku ich prednesu a poskytnúť interpretom možnosť konfrontácie výsledkov svojej práce, odborného rozvoja a rastu. Tieto zámery vo svojej podstate zostali do dnes. V priebehu rokov sa niektoré veci zmenili. Ustálili sa štyri súťažné disciplíny – čítanie spravodajského textu, intrepretácia reklamného textu, moderovanie relácie a vedenie rozhovoru. Jasne sa stanovila veková hranica súťažiacich v dvoch kategóriách – 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov. Zmenila sa aj forma súťaženia. Žrebom vznikajú štvorčlenné tímy (nazývame ich vysielacími smenami), ktoré absolvujú svoje vystúpenia počas celej súťaže. Zásadnou zmenou bolo zriadenie krajských postupových kôl v spolupráci šiestich osvetových stredísk (SOS Banská Bystrica, ZOS Michalovce, KOS Nitra, POS Považská Bystrica, DJZ-ÚOČ Prešov a KKS Žilina. Pre Bratislavský kraj je možnosť súťažiť v Nitre a pre Trnavský kraj v Považskej Bystrici). Víťazi z krajských kôl sa stretnú v celoštátnom finále v Banskej Bystrici.


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Hlavným organizátorom je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica(SOSBB).  Súťaž je dvojkolová  – krajské kolá a celoštátne finále – a má dve vekové kategórie - 15 – 18 rokov a 19 – 25 rokov.

Záujemcovia musia najskôr absolvovať krajské kolá (B. Bystrica, Michalovce, Nitra, P. Bystrica, Prešov a Žilina). Na základe hodnotení krajských odborných porôt  súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste  v každej vekovej kategórie postupujú do celoštátneho finále, ktoré sa uskutoční 24. – 25. novembra 2022 v sále V PODKROVÍ Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Úplne vyplnenú prihlášky postupujúcich súťažiacich treba podať elektronicky v čo najkratšom čase po uskutočnení krajského kola, najneskôr však do 11. novembra 2022. Prihláška je  zverejnená na webovej stránke SOS - www.sosbb.sk v sekcii Umelecké slovo / Sárova Bystrica/celoštátne finále.

(Prihlášky na základe výsledkov krajských kôl vyplňujú ich organizátori)

Súťaží sa v 5 disciplínach:

  1. REDAKČNÁ  PRÍPRAVA UCELENEJ RELÁCIE A JEJ MODEROVANIE
  2. ČÍTANIE SPRAVODAJSKÉHO TEXTU
  3. VEDENIE ROZHOVORU S RESPONDENTOM
  4. VIDEO REPORTÁŽ
  5. INTERPRETÁCIA REKLAMNÉHO TEXTU

Súťaž sa realizuje nasledovným spôsobom:

Každý záujemca o účasť v krajskom kole sa musí do súťaže prihlásiť do termínu a vo forme, ktorú stanoví organizátor príslušného krajského kola.

V deň uzávierky súťaže organizátor vyžrebuje prihlásených do trojčlenných skupín – tzv. vysielacích tímov. Všetci členovia tímu musia absolvovať všetkých päť disciplín. Organizátor prihláseným  oznámi mená a zašle im kontakty na vyžrebovaných spolusúťažiacich, aby sa mohli spoločne pripraviť  a dohodnúť. Je vhodné, aby si  súťažiaci v jednotlivých  skupinách spoločne navrhli názov svojho tímu, napr. Televízia Mladá móda a pod. (fantázii sa medze nekladú).

 Súťaž sa bude konať v prezenčnej forme.

(V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie súťaž prebehne elektronicky podľa propozícií vlaňajšieho ročníka. Tie v prípade potreby aktuálne zverejníme na stránke organizátora – Stredoslovenského osvetového strediska) 

Každý vysielací tím sa predstaví v troch kolách za týchto podmienok:

Rozdelenie disciplín:

Redaktor – moderátor: tento súťažiaci zostaví celú reláciu a pred súťažou odovzdá jej scenár. Určí jej tému a charakter relácie. Počas samotnej súťaže túto reláciu moderuje. V duchu témy a charakteru relácie prispôsobí po dohode s ostatnými kolegami obsah a poradie ich príspevkov – reklamu, rozhovor, spravodajstvo a reportáž

Poznámka:

Predstavte si to tak, že vysielate ucelenú reláciu v TV alebo v rozhlase. Napr. známa relácia Dámsky klub. Môže to byť študentská relácia, športová, o móde, o hudbe, všeobecná a pod. Musíte v nej však zaradiť rozhovor s hosťom, spravodajstvo (odporúčame čo najčerstvejšie), reklamu, krátku reportáž.

Spravodajca – reportér: tento súťažiaci bude v rámci relácie čítať spravodajský text, ktorý si sám pripraví. Jeho druhou disciplínou bude video reportáž. Tú si pripraví (zostaví ju, nasníma a spracuje) sám a prinesie jej hotovú verziu vo formáte mp4 na USB kľúči. Reportáž bude vysielaná počas súťaže priamo v súťažnom kole.

Redaktor – reklamátor: Tento súťažiaci bude na súťaži viesť rozhovor so svojim respondentom.

Jeho druhou disciplínou bude čítanie reklamných oznamov.

Časové limity súťažných disciplín:

Príprava relácie: časovo nie je ohraničená, nakoľko ju súťažiaci bude realizovať vopred s ostatnými spolu súťažiacimi;

Moderovanie relácie:   max. 150 sek. (môže byť ako jeden ucelený blok alebo môže sprevádzať celou reláciou);

Spravodajstvo: 60 sek. (odporúčame zostaviť blok z viacerých krátkych správ)

Rozhovor: 180 sek.

Reportáž: 120 sek. (súťažiaci pripraví reportáž ako video záznam doma a táto disciplína bude prezentovaná počas súťaže na obrazovke),

Reklama: 30 sek. (pripraví blok reklám ako celok alebo 2 – 4 krátke reklamy, použité v relácii ako prestrihy medzi jednotlivými disciplínami . Ide hlavne o čítanie   krátkych reklamných oznamov.

Členmi porôt krajského i celoslovenského kola budú skúsení a renomovaní moderátori a redaktori z viacročnými skúsenosťami s prácou v rozhlase alebo televízii.

 Víťazi budú odmenení.


Propagácia