Workshopy & semináre

Putovanie za krásou slova

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

Workshopy pre recitátorov IV. a V. kategórie

Workshopy slúžili ako príprava na postupové súťaže 66. Hviezdoslavovho Kubína.