Workshopy & semináre

UMELECKÝ STISK NA DOLNEJ 2024

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
23. február 2024 o 17.30 h


UMELECKÝ VEČER

PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

worskhop pre recitátorov
IV. a V. kategórie pre okres Brezno.
16. január 2024 o 10.00 h


WORKSHOP

Krajská tvorivá dielňa 2023

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
6. – 8. október 2023


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Umelecký stisk na Dolnej 2023

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
24. február 2023 o 18.00 h


UMELECKÝ VEČER

O prednese 2022

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
30. NOVEMBER 2022 o 10.00 h


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Krajská tvorivá dielňa 2022

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
7. – 9. október 2022


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Umelecký stisk na Dolnej

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
22. FEBRUÁR 2021 o 18.00 h


UMELECKÝ VEČER

Pre recitátorov 2022

Workshop pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
7. DECEMBER 2022


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Očarení slovom

Komponovaný komorný program
umeleckého slova a hudby
1. DECEMBER 2021 o 17.30 h


POETICKÝ VEČER

O prednese 2021

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
23. NOVEMBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Krajská tvorivá dielňa 2021

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
1. – 3. OKTÓBER 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Pre recitátorov 2021

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
14.1. – 3.3. 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Krajská tvorivá dielňa 2020

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
4. – 6. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

O prednese 2020

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
1. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Pre recitátorov 2020

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
28.1. – 3.3. 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA