Krajská tvorivá dielňa 2021


Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov, pedagógov a tvorcov divadla poézie

Po vynútenej ročnej prestávke sa 1. – 3. októbra 2021 opäť uskutočnila v Hoteli Biela medvedica na Bystrej už tradičná Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov, pedagógov a tvorcov divadla poézie.

Pod vedením skúsených a fundovaných lektorov v troch sekciách – poézia (lekorka Mgr. Soňa Pariláková, PhD.), próza (lektorka Mgr. Eliška Sadíleková) a divadlo poézie (lektorka Mgr.art. Renata Jurčová) celý víkend intenzívne pracovalo 28 účastníkov, ktorí si z Bystrej odniesli množstvo cenných informácií, podnetných inšpirácií i nezabudnuteľných zážitkov.


Fotogaléria:


Pozvánka a vstupné informácie:

Krajská tvorivá dielňa pre recitátorov poézie a prózy III. – V. kategórie a pre pedagógov pracujúcich s recitátormi, detskými recitačnými kolektívmi a divadlami poézie.

Opäť po ročnej prestávke, spôsobenej proticovidovými opatreniami,  ponúkame recitátorom, tvorcom divadla poézie a pedagógom pracujúcim s umeleckým prednesom a divadlom poézie možnosť naučiť sa niečo nové, či preskúšať si to, čo už vedia.

 

Opäť pripravujeme krajskú tvorivú dielňu v Hoteli Biela Medvedica na Bystrej. Ak máte radi literatúru, radi recitujete alebo hráte divadlo, víkend od 1. do 3. októbra 2021 je určený práve Vám. Príďte si užiť priateľskú tvorivú atmosféru plnú nápadov a rád, ktoré Vám sprostredkujú skúsení lektori:

 


Sekcia poézie

Mgr. Soňa Pariláková, PhD. – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

 


Sekcia prózy

Mgr. Eliška Sadíleková – lektorka umeleckého prednesu, členka Ústredného poradného zboru pre UP NOC

 


Sekcia divadla poézie

Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, ústredná metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo  poézie 

Mgr.art. Matej Struhár – herec, recitátor

 

Účastnícky poplatok: 40 €

Prihlášky posielajte na adresu: Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 974 01 Banská Bystrica, alebo mailom na adresu: jablonsky@sosbb.sk, najneskôr do 24. 9. 2021.

Bližšie informácie na č.: 0940 982 676