Beniakove Chynorany - krajské kolo

Krajská výberová prehliadka na XXVII. Slovenský festival poézie BENIAKOVE CHYNORANY sa uskutoční 20. januára 2021 v sále V PODKROVÍ SOS na Dolnej ul. 35 v Banskej Bystrici. 

Záujemcovia môžu prihlášky a 3 kópie súťažného textu posielať na adresu:

Stredoslovenské osvetové stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica 

alebo mailom najablonsky@sosbb.sk najneskôr do 8. 1. 2021.