IV. – V. kat. / reg. kolo 70. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 

Vitaj zo sveta v našom svetíku…

 

REGIONÁLNE KOLO IV. – V. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

4. 4. 2024 o 10.00 h  V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

 


Výsledky:

IV. KATEGÓRIA - POÉZIA  IV. KATEGÓRIA - PRÓZA

1. Nina Rybáková - K. Džunková: Premenená na hudbu (koláž) – postup do krajského kola

2. Eliška Majerníková - J. Buzássy: Montáž básní

2. Zuzana Babinčáková - C. A. Duff: Uchvátená

3. Sophie Boženka Jursová - L. Vadkerti-Gavorníková: Zatmievam a zažíham sa

1. Lucia Hlinová - M. Belej: Bod zlomu za Púchovom – postup do krajského kola

2. Andrej Ambróz - E. Keret: Vyber si farbu – odporučený na postup do krajského kola

3. Natália Zákopčanová - J. Blažková: Svadba v Káne Galilejskej

3. Vanda Výbošteková - D. Martinčok: Niekto sa nájde

3. Vanesa Kánová - U. Kovalyk: Národ Orionov

V. KATEGÓRIA - POÉZIA  Divadlo poézie, I. kategória (do 15 rokov)

1. Monika Bieliková – P.O. Hviezdoslav: Hájnikova žena

2. neudelené

3. neudelené

1. DDS ŽIAROVKY, ZŠ Š. Žáryho, Poniky – P. Hilbet: SRDCE, réžia: L. Panáčková

Porota:

Mgr. Eva Pršová, PhD., Filozofická fakulta UMB – predsedníčka

Mgr.art. Veronika Zelinová, ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica

Mgr.art. Ján Marcinek, DJGT Zvolen


Galéria

Foto: Dušan Jablonský


Propagácia: