IV. kat. / okr. kolá 70. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


 OKRESNÉ KOLO IV. KATEGÓRIE PRE OKRESY BB A BR


OKRES BANSKÁ BYSTRICA

 5. 3. 2023 o 10.00 h / V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Postupujúci do regionálneho kola za okres Banská Bystrica

POÉZIA  PRÓZA

Zuzana BABINČÁKOVÁ

Július BALKOVSKÝ

Filip LAŠÁK

Nina RYBÁKOVÁ

 

Dárius ĎURIŠ

Lucia HLINOVÁ

Vanda VÝBOŠTEKOVÁ

Emma WITTMANNOVÁ

Natália ZAKOPČANOVÁ

Fotogaléria 

Foto: Dušan Jablonský

OKRES BREZNO

 7. 3. 2024 o 11.00 h / Hotelová akadémia, Malinovského 1, Brezno

Postupujúci do regionálneho kola za okres Banská Bystrica

POÉZIA  PRÓZA

Eliška Majerníková

Sophie Boženka Jursová

Vanesa Kánová

Natalie Pustajová

Andrej Ambróz

Fotogaléria 

Foto: Dušan Jablonský


Propagácia: