I. – III. kat. / reg. kolo 70. HK

#HviezdoslavovKubin


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.


REGIONÁLNE KOLO I. – III. KATEGÓRIE PRE OKRES BANSKÁ BYSTRICA

26. 3. 2024 o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica


VÝSLEDKY 


I. kategória:

POÉZIA PRÓZA
1. Sebastián Páleš, M. Rúfus: Zlatá muzika – postup do krajského kola
2. Lukáš Benko, V. Šefčík: Pubertína Pehatá
3. Aneta Procházková, V. Šefčík: Pubertína Pehatá
3. Terézia Budayová, J. Humeníková: Svetluška

1. Karolína Kurčíková, R. Dahl: Týždenné skúšanie – postup do krajského kola
2. Paulína Šimčíková, P. Stoličný: Polepetko – odporučená na postup do krajského kola
3. Matias Budzák, B. Mikšíková: Smieško

Porota:

  • Mgr. Petra Fridrichová, PhD., Pedagogická fakulta UMB - predsedníčka
  • Mgr. Danica Hudecová, ZŠ SSV B. Bystrica
  • Mgr.art. Pavol Olešňan, ZUŠ Brezno

II. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Lea Vlčková, V. Šefčík: Oznam+Romantika (montáž) – postup do krajského kola
2. Hanka Tomčakovská, T.S. Eliot: Makavita: mačka záhad – odporučená na postup do krajského kola
3. Hanka Novodomcová, D. Hevier: Montáž básní
3. Hugo Vilhan, M. Lasica: Vybrané slová

1. Lucia Šajgalíková, A. Lindgrenová: Zbojníkova dcéra Ronja – postup do krajského kola
2. Dominika Švantnerová, D. Pokorná: Slnečnicová mama
2. Barbora Miadoková, M. Hlušíková: Stratená flauta pána Ananása
3. Erin Flaugnatti, D. Sakmárová: Mačací kožuch a ťava pri čínskom múre

Porota:

  • Mgr. Melánia Dubínyová, Štátna školská inšpekcia, B. Bystrica - predsedníčka
  • Mgr. Eva Pršová, PhD., Filozofická fakulta UMB
  • PaedDr. Dagmar Hornáčková, ZŠ Golianova 8, B. Bystrica

III. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Viktória Berkyová, L. Vadkerti-Gavorníková: Som – postup do krajského kola
2. Barbora Balážová, J. Bodnárová: Mama už nečíta
3. Eliáš Jagerčík, V. Šefčík: Ako sa Pišta zaľúbil

1. Branislav Barina, P. Pišťanek: Ako sa Ďuro obesil – postup do krajského kola
2. Simona Flochová, G. Futová: Zmätené dvojičky zo slepej uličky – odporučená na postup do krajského kola
3. Tereza Roskošová, G. Majtaníková: Imidž je nanič
3. Izabela Kazárová, M. Figuli: Tri gaštanové kone

 

Porota:

  • Mgr.art. Zuzana Budinská, ArtD., Akadémia umení B. Bystrica - predsedníčka
  • Mgr.art. Gabriela Janková, Konzervatórium J.L. Bellu, B. Bystrica
  • Mgr.art. Gabriela Tomajková, RTVS-Rádio REGINA, B. Bystrica

Fotogaléria 

Foto: Ján Šebeň

VÝSLEDKYPropagácia: