65. Sládkovičova Radvaň

#SladkovicovaRadvan


Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom. Od vzniku Hviezdoslavovho Kubína v roku 1954 až po súčasnosť prešli jeho stupňami státisíce jednotlivcov, z niektorých sa stali významné osobnosti – Július Satinský, Ľubo Roman, Karol Horák, Soňa Behulová-Müllerová, Lucia Hurajová, Milan Ondrík, Dominika Susková a mnoho ďalších.65. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie
a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie s postupom na 69. Hviezdoslavov Kubín.

Dátum konania: 30. 4. – 3. 5.  2024

 VÝSLEDKY


I. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Sebastián Páleš, M. Rúfus: Zlatá muzika – postup na Hv. Kubín

2. Zoja Kurčík, D. Hevier: Kôň v meste

3. Sabina Pinková, S. maršak: O hlúpom mýšatku

1. Karolína Kurčíková, R. Dahl: Týždenné skúšanie – postup na Hv. Kubín

2. Paulína Šimčíková, P. Stoličný: Polepetko – odporučená na postup na Hv. Kubín

3. Nina Murínová

 


II. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Gabriel Repáň, D. Hevier: Hlas – postup na Hv. Kubín

2. Ema Hájniková, D. Hevier: Hovorca detí

3. Lea Vlčková, V. Šefčík: Oznam+ Romantika (montáž)

1. Lucia Šajgalíková, A. Lingrenová: Zbojníkova dcéra Ronja – postup na Hv. Kubín

2. Elisabeth Kortišová, V. Klimáček: Zločin v šatníku

3. Miriam Hakelová, A. Reiner: Ako ocko liečil noty

3. Jakub Golian, V.L. Škrabalová: Ako som bol unesený

 


III. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Samuel Kaputa, M. Kubovčík: Mor ho! – postup na Hv. Kubín

2. Boris Volčko, J. Štrasser: Príklad

3. Viktória Berkyová, L. Vadkerti-Gavorníková: Som

1. Branislav Barina, P. Pišťanek: Ako sa Ďuro obesil – postup na Hv. Kubín

2. Daniel Grom, D. Kučerová: Inak, ja som Jožo – odporučený na postup na Hv. Kubín

3. Hana Marta Holešová, V. Hurdová: Agnes a Zakázaná hora

 


IV. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Nina Rybáková, K. Džunková: Premenená na hudbu (montáž) – postup na Hv. Kubín

2. Karolína Šamajová, M. Cvetajevová: Pokus o žiarlivosť

3. Emma Kmeťová: J. Botto: Práčka na Rimave

1. Andrej Ambróz, E. Keret: Vyber si farbu – postup na Hv. Kubín

2. Lucia Hlinová, M. Belej: Bod zlomu za Púchovom

3. Samuel Kurák, L. Pevensee: Hlasy

 


V. kategória:

POÉZIA PRÓZA

1. Monika Bieliková, P.O. Hviezdoslav: Hájnikova žena – postup na Hv. Kubín

2. –

3. –

1. –

2. –

3. –

 


Recitačné kolektívy a divadlá poézie – I. kategória (do 15 rokov):

1. DDS ÚNIKOVÝ VÝCHOD, ZUŠ Veľký Krtíš, D. Pastirčák: O LIETAJÚCOM DIEVČATKU réžia: Silvia Svákusová – postup na Hv. Kubín

2. DDS SOVÍČATÁ, ZŠ s MŚ M. Hella, Štiavnické Bane, K.J. Erben: POLUDNICE réžia: Anna Pataky – odporučené na postup na Hv. Kubín

2. DDS ŽIAROVKY, ZŠ Š. Žáryho, Poniky, P. Hilbert: SRDCE réžia: Lucia Panáčková – odporučené na postup na Hv. Kubín

3. DDS KUKUK, SZUŠ,n.o., Lučenec, BALADA O LÍŠKE, réžia: Zuzana Garajová

 


Recitačné kolektívy a divadlá poézie – II. kategória (do 15 rokov):

1. DS ATĎ, ZUŠ Z.S. Parákovej Žiar nad Hronom, J.Kráľ: KRÍŽ A ČIAPKA réžia: Peter Luptovský – postup na Hv. Kubín

2. DS FÚZIA, ZUŠ Veľký Krtíš, J. Bodnárová: RUŽOVÉ DIEVČA GRÉTKA, réžia: Silvia Svákusová – odporučené na postup na Hv. Kubín

3. –

 


Fotogaléria:

Foto: Matúš Druga, Ján Šebeň

I. – III. kategória:IV. – V. kategória:Recitačné kolektívy a divadlá poézie:Propagácia: