MLÁDEŽ SPIEVA 2024

#MladezSpieva


15. marec 2024 | Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica


MLÁDEŽ SPIEVA 2024

52. ročník

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky

detských a mládežníckych speváckych zborov


Mládež spieva je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských a mládežníckych speváckych zborov. Je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a koná sa od roku 1970. Každý párny rok je venovaný mládežníckym a každý nepárny rok detským speváckym zborom. Cieľom súťaže je vytvárať pre spevácke zbory priestor, kde sa učia vnímať krásu hudby, pestovať a uchovávať si spevnosť, ktorá zároveň vytvára predpoklady na rozšírenie poslucháčskej základne vážnej hudby. Súťaž takisto vytvára priestor pre pedagógov hudobnej výchovy a zbormajstrov zborových telies na napĺňanie vlastných pedagogicko-výchovných cieľov.Celoštátne kolo Mládež spieva 2024

Miesto konania: Prievidza

Dátum konania: 10. – 12. 5. 2024


Krajské kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských a mládežníckych speváckych zborov


Prihlásenie je možné prostredníctvom systému NOC na tomto odkaze do 5.03.2024.

Propozície súťaže: MLÁDEŽ SPIEVA 2024


Ako sa prihlásiť?

Ako na to nájdete tu, na tomto inštruktážnom videu: