My sme malí divadelníci 2023

#MySmeMaliDivadelnici


15. 3. 2023 | Kultúrny dom Selce


My sme malí divadelníci je regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti celoštátnej súťaže Zlatá priadka.

Podujatia je zároveň vrcholným stretnutím súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.


Prehliadky sa zúčastnili tri detské divadelné súbory z Banskej Bystrice a Brezna. Porota v zložení Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. (Konzervatórium J.L. Bellu, B.Bystrica), Mgr.art. Mariana Kovačechová (RTVS – Rádio REGINA stred, B.Bystrica)  a Mgr.art. Anna Hajduková  (BdNR B.Bystrica) určila poradie nasledovne: 

  1. miesto:
    DDS pri ZUŠ Brezno, JANKO HRAŠKO SHOW, réžia: Veronika Mravcová – postup na krajské kolo.
  2. miesto:
    DDS RADVANSKÉ HVIEZDY pri ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica, PYTAČKY, réžia: Katarína Matulová – odporučený do širšieho výberu na krajské kolo.
  3. miesto:
    Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica, TROCHU INÉ KRÁĽOVSTVO, réžia: Boris Kováč

Ako hosť vystúpilo POTULNÉ DIVIDLO J+T z Medzibrodu s veršovanou rozprávkou s pesničkami POPOLVÁR.

Prehliadku sledovalo 138 divákov.


Fotogaléria 

Foto: Matúš Druga

Program

9:00 h     
OTVORENIE PREHLIADKY


9:10 h     
DDS Divadelníci z Hôrky, ZŠ s MŠ Podkonice

O HVIEZDIČKE TANEČNÍČKE

Réžia: Monika Sabová, Mária Očenášová


9.50 h     
DDS Radvanské hviezdy, ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica

PYTAČKY

Réžia: Katarína Matulová


10:45 h    
DDS pri ZUŠ Brezno 

JANKO HRAŠKO SHOW

Réžia: Veronika Mravcová


11:45 h   
Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica I.

TROCHU INÉ KRÁĽOVSTVO

Réžia: Boris Kováč


13:00 h    
Divadlo ZUŠ J. Cikkera B. Bystrica II.

BALADY

Réžia: Boris Kováč


14:00 h
Potulné dividlo J+T

POPOLVÁR

veselá rozprávka s pesničkami, hrajú: Tomáš Pohorelec a Juraj Haviar
(hosťujúce predstavenie pre deti)


14.00 h  
ODBORNÝ HODNOTIACI SEMINÁR

– len pre pedagógov


15.00 h   
SLÁVNOSTNÉ VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV A NOMINÁCIÍ NA KRAJSKÉ KOLO.


Propozície


Propagácia