Tajovského divadelné dni 2021


23. – 24. sepember 2021  |  NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Každoročná regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnych divadiel z okresov Banská Bystrica a Brezno, v ktorej spoznáme postupujúceho na krajské kolo divadelných súťaží.

Počas prehliadky sa uskutočňujú divadelné súťažné predstavenia a predstavenia hostí, metodické stretnutia s divadelníkmi a hodnotiace semináre s odbornou porotou.

Odbornú porotu v tomto roku budú tvoriť:

  • Ján Chalupka, dramaturg DJGT vo Zvolene,
  • Lucia Panáčková, dramaturgička a režisérka
  • Filip Štrba, herec.

Ako hosť sa predstaví Divadlo ČI-PR-CHA z Kremnice s inscenáciou ŽENSKÝ ZÁKON.


Propagácia:


Fotogaléria:UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.