Karvašova Bystrica 2023

#KarvasovaBystrica


24. 3. 2023 | Divadlo AKADÉMIE UMENÍ, Horná 95, Banská Bystrica

vstupné: 1€


Karvašova Bystrica – regionálna súťaž a prehliadka neprofesionálne divadla mladých celoštátnej prehliadky FEDIM.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.


Výsledky

Po odhlásení sa dvoch inscenácií sa prehliadky, ktorá bola regionálnym postupovým kolom celoštátnej súťaže divadla mladých FEDIM 2023, napokon zúčastnil len jeden kolektív – Divadelný súbor ZUŠ Slovenská Ľupča s inscenáciou povesti zo Slovenskej Ľupče PENIAŽKY v podobe marionetového bábkového divadla. Inscenáciu porota ocenila prvým miestom a odporučila ju na postup do krajského kola.

1. miesto: DS ZUŠ Slovenská Ľupča, PENIAŽKY, réžia: Miroslava Sedliaková

2. miesto: –

3. miesto: –


Fotogaléria 

Foto: Róbert Ragan

Program

9.30 h

Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica I.

B. Kováč a kol.:

POZITÍV 3500

Autorská inscenácia o radostiach, ale najmä žiaľoch mladých ľudí, vytvorená z monológov samotných interpretov.

réžia: Boris Kováč

–––

10.45 h

Divadlo ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica II.

R. Dahl

AJ JAHŇA MÔŽE ZABIŤ

Inscenácia podľa detektívnej poviedky Roalda Dahla o šikovnej frustrovanej manželke, ktorá dokázala prekabátiť celý miestny policajný zbor.

réžia: Boris Kováč

–––

11:30  

DS ZUŠ Slovenská Ľupča

M. Sedliaková

PENIAŽKY

Bábková marionetová inscenácia na motívy regionálnej povesti o namyslenej a pyšnej Pani priechodského hrádku a Čiernom pánovi.

réžia: Miroslava Sedliaková


Propozície


Propagácia