Bystrická Improliga

Populárna súťaž v divadelnej improvizácii, ktorú pripravujeme už takmer
štvrťstoročie.

Princíp súťaže je založený na tom, že trojčlenné družstvá musia v trojminútovom limite stvárniť pomocou divadelných vyjadrovacích prostriedkov zadané témy z rôznych tematických okruhov. Samotnej súťaži tradične predchádza prípravný seminár, na ktorom sa záujemcovia prostredníctvom lektorov dozvedia základné informácie o súťaži, oboznámia sa so základmi hereckej tvorby a vyskúšajú si „nanečisto“, čo ich bude čakať v samotnej súťaži.

Bystrická Improliga 2021

XXIV. ročník populárnej súťaže
v divadelnej improvizácii
16. november 2021 o 10.00 h


SÚŤAŽ

Bystrická Improliga 2021

Prípravný seminár k 24. ročníku
súťaže v divadelnej improvizácii
13. október 2021 o 10.00 h


SEMINÁR

24. ročník Bystrickej Improligy - ZRUŠENÝ

Populárna súťaž v divadelnej improvizácii
sa z dôvodu protipandemických opatrení ruší.