Bystrická Improliga

Populárna súťaž v divadelnej improvizácii, ktorú pripravujeme už takmer
štvrťstoročie.

Princíp súťaže je založený na tom, že trojčlenné družstvá musia v trojminútovom limite stvárniť pomocou divadelných vyjadrovacích prostriedkov zadané témy z rôznych tematických okruhov. Samotnej súťaži tradične predchádza prípravný seminár, na ktorom sa záujemcovia prostredníctvom lektorov dozvedia základné informácie o súťaži, oboznámia sa so základmi hereckej tvorby a vyskúšajú si „nanečisto“, čo ich bude čakať v samotnej súťaži.

24. ročník Bystrickej Improligy

Populárna súťaž v divadelnej improvizácii

19. November 2020