24. ročník Bystrickej Improligy - ZRUŠENÝ

Z dôvodu protipandemických opatrení sa súťaž 19. 11. 2020 ruší.

O prípadnom novom termíne konania súťaže Vás budeme aktuálne informovať.

Bystrická Improliga je populárna súťaž v divadelnej improvizácii, ktorú pripravujeme už takmer štvrťstoročie. Princíp súťaže je založený na tom, že trojčlenné družstvá musia v trojminútovom limite stvárniť pomocou divadelných vyjadrovacích prostriedkov zadané témy z rôznych tematických okruhov.
Samotnej súťaži tradične predchádza prípravný seminár, na ktorom sa záujemcovia prostredníctvom lektorov dozvedia základné informácie o súťaži, oboznámia sa so základmi hereckej tvorby a vyskúšajú si „nanečisto“, čo ich bude čakať v samotnej súťaži.