Divadelná Chalupka

Inšpiratívny divadelný festival

Toto podujatie patrí k najväčším akciám, ktoré v SOS organizujeme. Festival vznikol v roku 2005 a postupne sa stal očakávanou udalosťou na Horehroní. Hlavné programy sa konajú v meste Brezno, ale festival bol prvým divadelným podujatím, ktoré vyvážalo divadelné umenie aj do okolitých obcí Horehronia.

Dramaturgia festivalu dbá na výber výnimočných a inšpiratívnych inscenácií neprofesionálnych divadiel dospelých, mládeže, detských divadiel, zahraničných hostí. Program je každoročne dopĺňaný zaujímavými predstaveniami slovenskeho profesionálneho divadla.

Okrem divadla je počas festivalových dní množstvo príležitostí na spoločenské stretnutia umelcov, ochotníkov a divákov s odborníkmi aj navzájom. Mladí divadelníci majú na „Chalupke“ možnosť vzdelávať sa formou rôznych tvorivých dielní.

Hlavným organizátorom festivalu je Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Spoluorganizátormi sú Mesto Brezno, DS J. Chalupku mesta Brezno a jeho Štúdio mladých.

Divadelná chalupka 23

Inšpiratívny festival

20. – 23. september 2023


FESTIVAL

Ráčte vstúpiť 2023

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
20. – 23. 9 / 2. – 3. 10 / 15. 10. 2023


DIVADLO

Ráčte vstúpiť 2022

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
18./20. október 2022


DIVADLO

Divadelná chalupka 2022

Inšpiratívny festival

21. – 24. september 2022


FESTIVAL

Ráčte vstúpiť

Divadelné predstavenia pre deti
z marginalizovaných skupín
27. október 2021


DIVADLO

Divadelná Chalupka 2021

Inšpiratívny festival

16. – 19. september 2021


FESTIVAL

Divadelná Chalupka 2020

Inšpiratívny divadelný festival