Ráčte vstúpiť 2022

Séria divadelných predstavení pre marginalizované skupiny.


Projekt poskytol uvedenie divadelných inscenácií pre deti z marginalizovaných skupín a bol doplnený predstavením Divadla z pasáže,

v ktorom účinkujú herci s mentálnym postihnutím pre deti zo základnej školy.18. október 2022 o 9.30 h
Špeciálna škola, Ďumbierska 15, Banská Bystrica

20. október 2022 o 10.00 h
Základná škola, Vlkanovská 68, Vlkanová

Účinkuje:

  • Potulné dividlo J+T s inscenáciou (NE)BOJSA

Propagácia:


 21. – 24. september 2022 | Závadka, Polomka, Čierny Balog, Brezno, Valaská

Účinkujú:

  • Potulné dividlo J+T s inscenáciou (NE)BOJSA
  • Teatro Neline s inscenáciou O LÚKE, MOTÝĽOVI A KVETINOVEJ VÍLE

Propagácia:


Fotogaléria 1:UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.