Ráčte vstúpiť 2023

Séria divadelných predstavení pre marginalizované skupiny.


 20. – 23. september 2023 | Závadka, Polomka, Čierny Balog, Brezno, Valaská

Účinkujú:

  • Teatro Neline: Danka a Janka
  • Divadlo Materinky: Ako zajko do Afriky putoval

 2. – 3. október 2023 | ŠZŠ ĎUMBIERSKA BANSKÁ BYSTRICA, ZŠ PONIKY, ZŠ HROCHOŤ

Účinkujú:

  • Teatro Neline: Danka a Janka

 15. október 2023 | CENTRUM PRE DETI A RODINY

Účinkujú:

  • Potulné dividlo J+T: (Ne)bojsa

Propagácia:


Fotogaléria 1:UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.