Bystrická Improliga 2021

#BystrickaImproliga


13. október 2021 o 17.00 h | V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Prípravný seminár k XXIV. BYSTRICKEJ IMPROLIGE

Po ročnej prestávke sa 13. októbra 2021 v sále V PODKROVÍ SOS uskutočnil prípravný seminár k  súťaži v divadelnej improvizácii BYSTRICKÁ IMPROLIGA, k jej už XXIV. ročníku, ktorý sa uskutoční 16. novembra 2021.
Seminára sa zúčastnilo 23 stredoškolákov, ktorí zastupovali 3  banskobystrické a 1 brezniansku školu. Lektorom bol Mgr.art. Martin Krajčovič, metodik SOS pre divadlo. Pod jeho vedením sa účastníci seminára oboznámili so základmi hereckej tvorby a umenia improvizácie. Zároveň si vyskúšali na modelovej téme tieto poznatky uplatniť. V závere boli vylosované tri témy, ktoré dostali účastníci na domácu úlohu. Z nich bude na súťaži vylosovaná jedna, ktorú všetky družstvá predvedú v prvom kole. Témy boli z bohatej studnice slovenských prísloví.
Témy majú nasledovné znenie:
1/ Aj druhému dopraj, nielen sebe.
2/ Bojazlivý pes viac šteká ako hryzie.
3/ Ak ťa vedie škriekajúci havran, dôjdeš k mrcine.


Fotogaléria