Karvašova Bystrica 2021


24. september 2021 |  10.00 h |  V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Regionálna prehliadka divadla mladých z okresov Banská Bystrica a Brezno.

Počas prehliadky sa uskutočňujú divadelné súťažné divadelné predstavenia a predstavenia hostí, metodické stretnutia s divadelníkmi a hodnotiace semináre s odbornou porotou.

Porota bude pracovať v zložení:

  • Radoslav Zemančík,
  • Mariana Kovačechová,
  • Ema Kristofová

Predstavenie :

Štúdio mladých DSJCH Brezno

O muške svetluške

Vstupné: 1€

 

 


Plagát podujatia:


Fotogaléria:UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.