Tajovského divadelné dni 2023

#TajovskehoDivadelneDni


24. – 25.3. 2023 | Divadlo AKADÉMIE UMENÍ, Horná 95, Banská Bystrica

vstupné pre každé predstavenie: 5 €

vstupenky na mieste pred predstavením, alebo v predpredaji v IC Banská Bystrica, Nám. SNP 1 (Radnica)


Tajovského divadelné dni – regionálna súťaž divadla dospelých celoštátnej prehliadky Belopotockého Mikuláš.

Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Nesie meno jedného z najznámejších organizátorov kultúrneho života v čase národného obrodenia a zakladateľa prvého slovenského ochotníckeho divadla Gašpara Fejérpatakyho Belopotockého. Od roku 1950 sa na jeho počesť koná divadelný festival dospelých – Belopotockého Mikuláš. Po mnohých zmenách miest konania, organizátorov, alebo dokonca samotného názvu, sa v roku 2016 podujatiu opäť vrátil názov Belopotockého Mikuláš. Hlavným cieľom súťaže je získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast neprofesionálnych divadelných kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie divadelnej tvorby. Víťazný kolektív alebo jednotlivec podujatia je každý rok navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.

 


Výsledky

I. kategória – Prúdy tradičného divadla:

1. miesto: Medzibrodské kočovné divadlo, KOKOŠ, réžia: Tomáš Pohorelec

2. miesto: –

3. miesto: –

II. kategória – Prúdy súčasného divadla:

1. miesto: Divadelný súbor J. Chalupku mesta Brezno, ORCHESTER TITANIK, réžia: Janka Ovšonková

2. miesto: –

3. miesto: –


Fotogaléria 

Foto: Róbert Ragan (24. 03. 2023)
Foto: Miro Zaťko (25. 03. 2023)

Program

24. 3. 2023 • 18.30 h

Medzibrodské kočovné divadlo, Medzibrod

T. Pohorelec

KOKOŠ

Komédia, ktorá rozpráva príbeh jedného družstva (ale kľudne by to mohol byť aj príbeh fabriky, pivovaru, alebo čohokoľvek iného, čo sa dalo rozkradnúť) v divokých deväťdesiatych rokoch. V časoch, keď tí, čo boli šikovní a mali prístup ku správnym informáciám, stali sa zo dňa na deň bohatí a tí ostatní sa len s nemým úžasom prizerali.

réžia: Tomáš Pohorelec

  

25. 3. 2023 • 18.00 h

Divadelný súbor J. Chalupku, Brezno

Ch. Bojčev

ORCHESTER TITANIC

Trpká komédia o štyroch bezdomovcoch, žijúcich na dávno zrušenej železničnej stanici, kde už dávno nezastavuje žiadny vlak. Oni však stále dúfajú, že ten ich vytúžený vlak tam raz zastaví a odvezie ich do lepšieho života. Nie je to však len ilúzia? Nie je celý život len ilúzia? A nie sú aj oni len ilúzia? Kto vie...?

réžia: Janka Ovšonková


Propozície:


Propagácia