Čo ten dramaturg zase chce?

Čo sa skrýva v zákulisí?

V druhom dieli sme sa porozprávali s Jánom Chalupkom, dramaturgom Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) o jeho dôležitej (a niekedy aj otravnej) úlohe.


Metodický rozhovor bol premierovaný 15. 4. 2021 o 18.00 h


Životopis

Ján Chalupka – Narodil sa v Kulpíne, v bývalej Juhoslávii, v roku 1963. Počas štúdia na Katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte v Novom Sade sa stal spolupracovníkom Rádio – televízie Nový Sad. V slovenskej redakcii novosadského rozhlasu strávil krásnych 13 rokov a súbežne  bol tvorivo činný na početných multikultúrnych podujatiach vo Vojvodine. Ako žiaka základnej školy Jána Amosa Komenského ho prilákalo divadlo, bol ochotníckym hercom a v búrlivých 90. rokoch režisérom a dramaturgom divadelníkov zoskupených v kulpínskom KUS Zvolen. Od roku 2000 (po intervencii NATO v Srbsku) je členom Divadla Jozefa Gregora Tajovského a súbežne s aktivitami na javisku zvolenského divadla absolvoval štúdium dramaturgie na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V aktuálnom období pôsobí ako dramaturg v DJGT. Za dramaturgiu inscenácií “NA KONCI…” (2014) a TICHÁ NOC, TMAVÁ NOC (2020) získal Prémiu Literárneho fondu. Je aj príležitostným lektorom na ochotníckych divadelných seminároch a porotcom na regionálnych ochotníckych divadelných prehliadkach. Divadlo a ľudia okolo divadla sú dlhodobo neoddeliteľnou súčasťou jeho profesionálneho a súkromného života.


Galéria