Divadelný štvrtok: Play Karenina

DIVADELNÝ ŠTVRTOK pre stredné školy, 23.1.202 – komorná sála SOS, 12.30 a 15.30

L.N.Tolstoj a Peter Luptovský: PLAY KARENINA

Netradičné stvárnenie klasickej literárnej predlohy v podaní hercov Celkom malého divadla zo Starého Tekova a Divadla Kusy cukru z Kremnice. Inscenácia bola veľmi úspešná na viacerých medzinárodných festivaloch. Z hodnotenia poroty na festivale ART Light: „Prišli ľudia z inej kultúry a siahli na naše ikony. Ich inscenácia nám však ukázala, že to k čomu my pristupujeme až s pietnou úctou, že sa to dá spracovať aj inak. Bolo to veľmi podnetné a inšpiratívne...“