Nevinní

„NE“VINNÍ

(na motívy hry P.Karvaša: Sedem svedkov)

 Nemôžem za to. Za to môžu iní. Veď ja som to neurobil/a. To urobili tí druhí. Mám čisté svedomie a nemusím sa nikomu spovedať, čo by som mohol/la urobiť, aby to bolo lepšie. Následky? Zodpovednosť? Spoluvina? Áno, poznám tie slová, ale ja sa rozhodujem slobodne a demokraticky. To, že som nič neurobil/a nerobí zo mňa spolupáchateľa. Urobil/a by som, ale.... ale... ale... ale... ale... ale...

 Maturitné predstavenie žiakov štvrtého ročníka konzervatória J.L.Bellu v BB.

 Účinkujú: Henrieta Čierniková, Tomáš Gašpar, Eva Kubaliaková, Rebeka Makovická, Ema Paľúchová, Viktória Pulišová, Pavlína Púpalová

Pedagogické vedenie: Mgr.art. Tomáš Tomkuljak

Dramaturgia: Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD.

 

Miesto: V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Dátum: 12.5.2022

Čas: 17:00