Prečo bývame za mestom

PREČO BÝVAME ZA MESTOM, 11. 2. 2020 - komorná sála SOS, 9.00 a 11.00

Divadlo z kotolne pri PF UMB

Poslucháči PF UMB opäť pripravili divadelné predstavenie pre detského diváka. Tentokrát si zdramatizovali literárnu predlohu švajčiarskeho spisovateľa Petra Stamma PREČO BÝVAME ZA MESTOM. Inscenácia je plná hravosti a kreativity a pojednáva o medziľudských vzťahoch, o hľadaní
šťastia a ...

Dve predstavenia sa uskutočnili pre žiakov základných škôl.