ANNUS MUSICUM 2021


3. september 2021 |  18.30 h |  NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Účinkovali:

  • Mária Tajtáková – soprán
  • Jozef Gráf – tenor
  • Ivana Baczová – husle
  • Elena Kosková – husle
  • Daniela Szeghö – violončelo
  • Zulfizar Zázrivá – klavír

 Dramaturgia programu a sprievodné slovo: Pavol Tužinský 


 


Galéria:


Plagát podujatia:



UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.