FOLK&BASS ORCHESTRA
ŽENY Z MUZIČKY

FOLK&KBASS ORCHESTRA a ŽENY Z MUZIČKY

koncert skupín spájajúcich hudobný folklór s modernými žánrami

PODUJATIE SA REALIZUJE V RÁMCI INŠPIRATÍVNEHO FOLKLÓRNEHO FESTIVALU BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA.


14. októbra 2022 o 19. 00 h

GYMNÁZIUM A. SLÁDKOVIČA, Banská Bystrica

 


Juraj Dufek - gajdy, píšťaly, šalmaje, ľudový klarinet

Mišo "Veslo" Veselský  – klávesy, teremin, sampler, looper

Michal Fedor – bicie

Ženy z Muzičky - spev 

Folk&Bass Orchestra spája hudobný folklór s modernými žánrami. Živé hranie na ľudových nástrojoch (gajdy, píšťaly atď) s elektronickými mašinkami. Naproti tomu Ženy z Muzičky predstavujú svet "autentického" hudobného folklóru. Venujú sa spevu tradičných ľudových piesní z rôznych kútov Slovenska. Výsledkom tohto spojenia je world music, alebo "neofolklór" s prímesou nefalšovanej autentiky a s moderným zvukom zacielený na diváka bez vekového ohraničenia - na naše skladby tancujú aj deti, dospelí poslucháči oceňujú organické včlenenie zvuku gájd do moderného, súčasného zvuku. 

Po vydaní debutového štúdiového CD v roku 2017 sa členovia projektu Folk&Bass Orchestra zamerali na živé predvádzanie svojej tvorby. CD zaznamenalo pozitívne recenzie, skladby z neho pravidelne znejú hlavne vo vysielaní štvrtého okruhu Slovenského rozhlasu – Rádia_FM, svoj priestor dostalo vo všetkých reláciách, ktoré sa venujú novej tvorbe a world music, dokonca bolo nominované v troch kategóriách v oceňovaní slovenských autorov - Radiohead awards. 
Celkom prirodzene nasledoval istý tlak na koncertné predvádzanie skladieb z CD. Folk&Bass Orchestra sa predstavil na Worldmusic Festivale 2018 v Bratislave, zahral koncert pri príležitosti krstu CD, na Divadelnej Nitre 2018 a v niekoľkých kluboch v Bratislave aj mimo Bratislavy. Za úspech považujeme živé vystúpenie v priamom prenose relácie Pohoda_FM live, v rámci vysielania Slovenského rozhlasu, koncerty na Bratislavskom majálese 2019, Festivale Atmosféra 2019, Malom Feszt v Srbsku, či Slávnosť hliny v Modre . 17.novembra 2019 sme mali tú česť vystúpiť na "Slavnostním koncertě k 30. výročí listopadových událostí roku 1989", v divadle Hybernia, Praha, ktorý sa konal pod záštitou predsedov parlamentov krajín V4. Na tomto gala večere sme vystúpili so ženskou speváckou skupinou Ženy z Muzičky, s ktorou pripravujeme aj sériu výchovných koncertov. 

Na našich autorských skladbách s využitím ľudových motívov poslucháči oceňujú rôznorodosť, a to po hudobnej stránke, ale svoj nemalý podiel na tom má aj bohaté zastúpenie inštrumentára slovenských ľudových aerofónov, na ktoré hrá a zaujímavo o nich rozpráva náš popredný interpret a výrobca gájd Juraj Dufek. Z tohto pohľadu naše koncerty plnia aj istú vzdelávaco – osvetovú úlohu a tento poznatok podnietil aj vznik konceptu cyklu výchovných koncertov, s ktorými má inštrumentalista Juraj Dufek bohaté skúsenosti, nakoľko sa dlhodobo venuje aj pedagogickej činnosti, workshopom a prednáškam hlavne o gajdách a gajdošskej kultúre.
Podotýkame, že „Gajdy a gajdošská kultúra na Slovensku“ je jedným z prvkov zapísaných v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a tento prvok je zapísaný tiež v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO a šírenie vedomostí a poznatkov o tomto prvku je priamym napĺňaním vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru z roku 2009. 

Repertoár speváckej skupiny Ženy z Muzičky tvoria piesne z rôznych regiónov Slovenska, ktoré však interpretujú štýlovo čisto s dôrazným prihliadnutím na lokálne interpretačné nuansy, čomu predchádza dôsledné štúdium relevantných prameňov a autentických nahrávok z výskumov. Nakoľko táto skupina má v repertoári aj skladby z regiónov Horehronie a Terchová, možno tento fakt zohľadniť aj pri konkrétnom dramaturgickom pláne na výchovné koncerty – prvky „Horehronský viachlas“ a „Terchovská muzika“ tiež figurujú v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, aj ľudstva (UNESCO).

Fotogaléria

Propagácia