Hudba V PODKROVÍ 02/23

#KoncertVPodkrovi


19. 4. 2023 | 18.00 h | V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica

Vstupné: 5 €/3€ (študenti, dôchodcovia)


HUDBA V PODKROVÍ

V rámci bakalárskeho koncertu zaznejú svetové muzikálové melódie v podaní
poslucháčov Akadémie umení Marty ĎumbalovejDenisa Sendreia. 

Klavírny sprievod
Mgr. art. Anna Burdová. 

Propagácia