NA NÁDVORÍ

#NaNadvori


Kultúrny program Stredoslovenského osvetového strediska a Umeleckej kaviarne Bothár.

NA NÁDVORÍ


máj – jún 2022 | NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Predpredaj vstupeniek  v Umeleckej kaviarni Bothár, Dolná 35, Banská Bystrica


Propagácia:

 


27. 5. 

MUZIČKA

Koncert a Spevácky dom.
Účinkujú: ŽENY Z MUZIČKY a kapela MUZIČKA

18.30 h, vstupné: 10 €
(v cene Tanečný dom a zábava)

27. 5. 

TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA

Škola ľudových tancov s L. Luptákovou. 
Hudobný sprievod: MUZIČKA

20.30 h, vstupné: 5 €

4. 6. 

KONTAKT 

Súťaž hudobných kapiel a sólistov autorskej
populárnej hudby pre Banskobystrický kraj.

14.00 h, vstupné: 2 € 

4. 6. 

PETER JANKŮ–
ANDREJ FARKAŠ TRIO

Koncert pesničkára PETRA  JANKŮ
a jazzového zoskupenia ANDREJ FARKAŠ TRIO

19.00 h, vstupné: 7 €
(v cene hudobná súťaž KONTAKT)

9. 6. 

DIVADELNÝ ŠTVRTOK NEBOJSOVE DOBRODRUŽSTVÁ

Účinkuje: Potulné dividlo J+T
17.00 h, vstupné: 3 €

15. 6. 

POPBB 2022 

Interpretačná súťaž v speve populárnych
piesní pre deti a mládež.

17.00 h, vstupné: 2 €

15. 6. 

JANKA KOZÁKOVÁ
A VLČIE MAKY

Koncert etnopopovej skupiny
JANKA KOZÁKOVÁ a VLČIE MAKY

20.00 h, vstupné: 7 €
 (v cene interpretačná súťaž POPBB 2022)