Novoročný koncert 2023

#NovorocnyKoncert


11. január 2023 | 18.30 h | Kostol  sv. Michala archanjela, Internátna 14, Banská Bystrica (Fončorda)


NOVOROČNÝ KONCERT 2023

Účinkujú

Univerzitný spevácky zbor Mladosť, dirigent Peter Bibza

Univerzitný komorný orchester, dirigent Pavel Martinka

Univerzitný folklórny súbor Mladosť


Fotogaléria:

Autor fotografií: Róbert Ragan