P.R.S.T.I.


22. september 2021 |  19.00 h |  V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


MY KULTÚRA o.z. v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom vás pozvali na koncert bluesoidnofunkoidnojazzoidnej hudobnej kapely z Banskej Bystrice.


Vstupné: 5 €


Fotogaléria:


Propagácia:


Fotogaléria:UPOZORNENIE!

Organizátor hromadného podujatia kultúrneho charakteru je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu dvoch týždňov od ukončenia podujatia a to na účely epidemiologického vyšetrovania podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208 zo dňa 14.5.2021. Pre urýchlenie vstupu na predstavenie si pripravte vypísané tlačivo, ktoré nájdete tu a prosíme Vás, aby ste ho odovzdali pri vstupe na predstavenie so vstupenkou poverenému pracovníkovi SOS pri vstupe na podujatie.