Tradícia novoročných koncertov

Už desaťročie sa v Kostole sv. Michala Archanjela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici v rámci Adventného obdobia predstavuje Univerzitný akademický miešaný spevácky zbor MLADOSŤ.

V programe, ktorý dramaturgicky pripravuje pán dirigent prof. Milan Pazúrik z Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB sa predstavili všetky zložky organizované v súbor MLADOSŤ. Spevácka skupina UFS MLADOSŤ aj Univerzitný komorný orchester MLADOSŤ pod vedením dr. Pavla Martinku.