Naučme sa pesničku 4

V štvrtom pokračovaní cyklu Naučme sa pesničku ponúkame ďalšiu pieseň z archívu súťaže O hronseckú lipovú ratolesť. Aj keď v tomto roku nám aktuálna epidemiologická situácia neumožnila zrealizovať 32. ročník tejto zaujímavej súťaže, dúfame, že v roku 2021 sa už stretneme v Hronseku v obvyklom májovom termíne…
Pieseň s názvom „Čierne oči chojte spať”, je relatívne známou piesňou na širšom území Stredného Slovenska, a vyskytuje sa v mierne odlišných nárečových variantoch textu. Je to lyrická – ľúbostná pieseň. Patrí k tzv. novšej harmonickej vrstve ľudových piesní a má štvordielnu terasovitú melodickú štruktúru s prvým a posledným tónom na 1. stupni tóniny G-dur. Spieva sa v rezkom, krokovom, v tzv. „dúvajovom” tempe. Aktuálna melodická a textová verzia je z obce Hronsek, kde bola aj údajne zaznamenaná do známej zbierky ľudových piesní - Slovenské spevy.
Pieseň uvádzame samozrejme aj s akordickými značkami pre prípadný hudobný sprievod (akordeón, klavír a pod.), ktorý nie je nijako zložitý.
Dúfame, že sa Vám bude pieseň páčiť a prajeme Vám trpezlivosť pri zvládaní jej nácviku a interpretácie. S piesňou Vám želáme veľa pekných chvíľ a úspechov...

 


 

 

 

 

 

 

(Slov. spevy - AHK - Zvolenská, 1879)