Naučme sa pesničku 5

V šiestom pokračovaní cyklu Naučme sa pesničku ponúkame ďalšie piesne z archívu súťaže O hronseckú lipovú ratolesť. Aj keď v minulom roku nám aktuálna epidemiologická situácia neumožnila zrealizovať 32. ročník tejto zaujímavej súťaže, stále veríme a dúfame, že v tomto roku sa nám podarí znovu sa stretnúť v Hronseku na Hronseckej lipovej ratolesti a to v poslednú májovú sobotu… Držme si preto navzájom prsty...

Dnes Vám ponúkame dve piesne, ktoré sú vhodné pre chlapcov a obidve sú z Pohronia (oblasť Banská Bystrica – Zvolen). Na Hronseckej lipovej ratolesti v r. 2013 ich interpretoval Adrián Dvorský z Banskej Bystrice a stal sa aj laureátom v druhej vekovej kategórii. 

Pieseň s názvom “Ide Janík poza humny...”, patrí k dúvajovým tzv hajdúskym, regrútskym piesňam s vojenskou tematikou. Patrí k vrstve pastierskych a zbojníckych piesní, má dvojdielnu piesňovú formu a novšiu harmonickú štruktúru. Spieva sa v krokovom, v tzv. “dúvajovom” tempe. Aktuálna melodická a textová verzia sa spievala aj v obci Hronsek, ale bola rozšírená aj v celej Zvolenskej kotline.

Pieseň uvádzame samozrejme aj s akordickými značkami pre prípadný hudobný sprievod (akordeón, klavír a pod.), ktorý nie je nijako zložitý.

 

 

 

 

Druhá pieseň Keď ma šikovali...  má taktiež dúvajový charakter a patrí k piesňam zbojníckym. Tematika je zrejmá aj zo samotného textu piesne.  Má novšiu harmonickú štruktúru a štvordielnu piesňovú formu.  Pieseň sa vyskytovala vo viacerých obciach v okolí Banskej Bystrice a Zvolena a používa sa aj ako pieseň tanečná.

Dúfame, že sa Vám budú obidve piesne páčiť a prajeme Vám trpezlivosť pri zvládaní ich nácviku a aj samotnej interpretácie. S piesňami Vám želáme veľa pekných chvíľ a úspechov...

 

 

 

 

Pre lepšiu predstavu ponúkame aj zvukovú podobu obidvoch piesní – záznam je zo súťaže O Hronseckú lipovú ratolesť 2013, spieva Adrián Dvorský - 2. veková kategória.

Ide Janík poza humny

Keď ma šikovali